อาหารสำเร็จรูป

เลือดเป็ด

¥385

อาหารสำเร็จรูป

แคบหมู

¥700