ปลาแปรรูป เนื้อสัตว์แปรรูป

ทอดมันปลา เจ้าสัว

¥310

ปลาแปรรูป เนื้อสัตว์แปรรูป

ลูกชิ้นปลา บัวลอย เจ้าสัว

¥310